Konferencja – praca dla osób z niepełnosprawnościami. Obowiązek prawny i moralny-

Gazeta Powiatowa

Konferencja – praca dla osób z niepełnosprawnościami. Obowiązek prawny i moralny

15 Czerwca 2022

IMG_20220603_123356

 

Dlaczego ta konferencja była szczególna. Dotyczy ona wyjątkowo trudnych spraw, o których się mówi z pewną dozą nieśmiałości, a bardzo rzadko wprowadza w czyn. Problem pracy dla osób z niepełnosprawnościami musi być rozpatrywany wielowątkowo i z różnych perspektyw. Każdy przypadek osoby z niepełnosprawnościami jest inny i wymaga innego przygotowania miejsca pracy. Poprzez miejsce pracy należy rozumieć nie tylko miejsce pracy, jego przystosowanie do możliwości osoby ubiegającej się o nią oraz przygotowanie przyszłych współpracowników. Praca dla wielu to wypełnienie czasu, sensu życia, często jedyna możliwość bycia z innymi, nawiązywania kontaktów społecznych. To droga do samorealizacji i samospełnienia. To poprawa samooceny i poczucia własnej wartości.  Szczególną grupą są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i to im była poświęcona znaczna część konferencji.  Okazuje się, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną wspaniale odnajdują się w środowisku pracy. „Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem wspólnego człowieczeństwa, gdyby dopuszczało się do życia społecznego, a więc także do pracy, tylko osoby pełnosprawne, gdyż w ten sposób popadałoby się w niebezpieczną formę dyskryminacji słabych i chorych ze strony silnych i zdrowych.” – (Laborem exercens Osoba upośledzona a praca Jan Paweł II 14 września 1981.)

 

 

Eksperci o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

 

Ogólną informacja o stanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce – Marek Tarwacki, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, Prezes Stowarzyszenia „Sztuka włączania” rozpoczął konferencję. Z danych, które zaprezentował jasno wynika, że osoby niepełnosprawne stanowią znikomy procent zatrudnionych. Większość z nich znajduje zatrudnienie w sektorze prywatnym.

 

Problem możliwości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w kontekście wystawianych orzeczeń omówiła Marzena Czarnocka Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych.

 

Dorota Wróbel –Górecka Dyrektor CIS przedstawiła założenia realizowanego właśnie pilotażu „Asystent dziecka z niepełnosprawnością’’ ASPE nowym zawodem”. Jest to znowu bardzo ważny element układanki. Asystenci pomogą uczniom niepełnosprawnym w przygotowaniu się do nauki, zdobycia solidnych podstaw w przygotowaniu do pracy. Będą przy nich w ważnych chwilach udzielą pomocy tam, gdzie ona będzie konieczna.

 

Z informacji eksperckich wynika, że osoby niepełnosprawne stanowią największą grupę wśród bezrobotnych. Bezrobocie wśród nich sięga do 80%.  Różne są tego przyczyny. Często natury zdrowotnej, psychicznej czy też społecznej.  Osoby niepełnosprawne potrzebują specjalistycznego, finansowego wsparcia, aby móc znaleźć się na współczesnym rynku pracy. Kryteria doboru pracowników są dla wszystkich jednakowe. Pracodawcy poszukują jak najlepszych dla siebie. Trzeba stanąć w szranki z innymi ubiegającymi się i w dodatku wygrać.

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/konferencja-praca-dla-osob-niepelnosprawnosciami-obowiazek-prawny-moralny/

 

Dodaj komentarz