O fundacji   „Promień Słońca”

Medal Pro Masovia

O fundacji   „Promień Słońca” i jej działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Promień Słońca” – organizacja pożytku publicznego, działa od 2005r. Powstała  z inicjatywy nauczycieli i rodziców uczniów  Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.

Celem Fundacji jest:

pomoc osobom z niepełnosprawnością w tym intelektualną  i ich rodzinom,

propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami

Zmiana postaw społeczności wobec osób wykluczanych, zapobieganie dyskryminacji

Działalność fundacji została dostrzeżona nie tylko na poziomie lokalnym  statuetką Instytucja Odpowiedzialna Społecznie przez powiat Legionowski i PCIS ale też i w kraju. Została w 2021roku nominowana spośród wszystkich zgłoszonych  z całego kraju do Nagrody im. Janusza Korczaka. Fundacja „Promień Słońca” została wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego medalem Pro Masovia. Jest to najwyższe  wyróżnienie przyznawane przez Marszałka naszego województwa. Wszystkie te nagrody wyróżnienia dedykujemy naszym podopiecznym. Wszyscy członkowie Fundacji pracują społecznie.  Pozyskane z darowizn fundusze przeznaczamy w całości na potrzeby podopiecznych fundacji.

Fundacja przekazuje  dla podopiecznych Fundacji: gry edukacyjne, zabawki, wyposażenie pracowni  terapii pedagogicznej oraz komunikatory, narzędzia do komunikowania się dla osób niemówiących, programy komputerowe,  sprzęt elektroniczny.

Fundacja organizuje  kiermasze  we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Zespołem Szkolno- Przedszkolnego Milenium  Legionowo. Fundacja współpracuje przez cały czas z podopiecznymi i ich rodzinami- organizujemy wyjazdy do teatru , kina, uroczystości, warsztaty.  Dofinansowujemy wycieczki, wyjazdy na wydarzenia sportowe, kulturalne , konkursy. Przy współudziale Fundacji  prowadzone są warsztaty malarskie, które zaowocowały plenerami malarskimi, wystawami na terenie kraju, warsztaty witrażowe, warsztaty modelarskie, teatralne, rzeźbiarskie  Podopiecznymi Fundacji “Promień Słońca” są osoby z niepełnosprawnościami, a szczególnie dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja jest inicjatorem i organizatorem Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego w ramach, których odbywają się konkursy, paraolimpiada, plenery malarskie, wystawy podopiecznych, konferencje naukowe, warsztaty witrażu i mozaiki i inne. Działamy na rzecz zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych, promujemy dorobek, przybliżamy społeczeństwu dokonania naszych podopiecznych. Fundacja prowadzi akcję w mediach w celu przeciwdziałania nietolerancji społecznej i wykluczaniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie w wyniku, której powstało wiele artykułów prasowych, audycji i reportaży telewizyjnych , cykl artykułów na platformie internetowej. Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami samorządowymi, pozarządowymi, teatrami,, wieloma aktorami, pisarzami, filmowcami dla dobra naszych podopiecznych.

Realizując swoją misję i cele statutowe, Fundacja, z myślą o swoich podopiecznych, już po raz czwarty zgłosiła inicjatywę obywatelską do władz Legionowa, mając na celu uświetnienie różnych rocznic poprzez wykonanie okolicznościowej trwałej pamiątki, kolorowego przyciągającego wzrok pomnika. Pierwsza mozaika upamiętnia 70. rocznicę nadania Legionowu praw miejskich 3 maja 1952 roku. To wizualna oda do ewolucji i rozwoju miasta, dająca świadectwo istotnym przeobrażeniom krajobrazu miejskiego. Druga mozaika oddaje hołd 90. rocznicy PIERWSZEJ POLSKIEJ WYPRAWY POLARNEJ NA WYSPĘ NIEDŹWIEDZIĄ. Trzecia mozaika uświetnia 90. rocznicę pierwszego polskiego zwycięstwa w zawodach o Puchar Gordon-Bennetta w Chicago 2 września 1933 roku. Major Franciszek Hynek i kapitan Zbigniew Burzyński reprezentowali Polskę i Legionowo na balonie SP-ADS Kościuszko, produkowanym w Wytwórni Balonów i Spadochronów w Legionowie. Ostatni Czwarty Projekt Upamiętniający – 80 lat od Powstania Warszawskiego.  Bierzemy aktywny udział w Święcie Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Urząd Miasta Legionowo. Organizujemy od lat z Legionowską pracownią witrażu Easy Art. Krajowe Warsztaty Mozaiki I Witrażu dla naszych podopiecznych.

Fundacja wzięła udział w Projekcie “Prawiek-mikrokosmos” na podstawie powieści „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk .  Dziękujemy wszystkim darczyńcom, sponsorom i współpracownikom za możliwość przekazywania darów osobom w potrzebie.  Systematycznie prowadzona jest strona www fundacji  https://fundacjapromienslonca.pl/ oraz strona FB https://www.facebook.com/fundacjapromienslonca/  wszystkie wydarzenia są dokumentowane. Fundacja zamieszcza materiały również NGO Publicystyka oraz w mediach lokalnych Miejscowa, Powiatowa, RDC Radio dla Ciebie.

Broszura Fundacja Promień Słońca