Podziękowania dla fundacji -Międzynarodowy Miesiąc Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji. „To było coś! Pamiętne chwile z AAC”

Jak co roku w październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc
Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji. „To było coś! Pamiętne
chwile z AAC” – to hasło tegorocznej akcji ustanowione przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (ISAAC),
a przetłumaczone przez polskie Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”.
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, wspólnie z Fundacją „Promień
Słońca” w ramach XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego, zorganizował spotkania dla podopiecznych
przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych.
Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej. Dzieci poprzez zabawę, a młodzież
poprzez ćwiczenia odkrywała sposoby komunikacji inne niż komunikacja
werbalna. Do wyboru mieli gesty, symbole obrazkowe (Picture Comunication
System), sprzęt przeznaczony dla osób niemówiących oraz specjalistyczne
programy komputerowe z syntezatorem mowy. W trakcie zajęć mogli m.in.
przygotować książki do komunikacji tworząc własne symbole obrazkowe.
Celem spotkań było to, aby dzieci i młodzież poznały alternatywne sposoby
komunikacji i chociaż na chwilę weszli w rolę osób niemówiących, a dzięki temu
mogli lepiej je zrozumieć.
Dziękuję Fundacji „Promień Słońca” za wsparcie finansowe. Dzięki niej
mogliśmy zakupić program Boardmaker 7 – jest to najlepsze narzędzie, które
pomaga tworzyć, edytować i udostępniać materiały oparte na symbolach.
Otrzymaliśmy również materiały papiernicze, wykorzystane podczas
warsztatów do tworzenia przez uczniów książek komunikacyjnych.
Mamy nadzieję, że nasza wspólna inicjatywa przyczyni się do większej
otwartości społecznej na osoby niepełnosprawne, a w szczególności na osoby
niemówiące. Natomiast nasi podopieczni zyskają partnerów do komunikacji za
pomocą alternatywnych metod.

Justyna Socka
Nauczyciel PZSiPS

Dodaj komentarz