Medal „Pro Masovia” za wybitne zasługi dla województwa mazowieckiego dla członkiń Rady Fundacji „Promień Słońca”

W dniu 21 marca 2024r.  podczas Inauguracji XIII Dni Osób z  Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego zostały wręczony Medal  „Pro Masovia” za wybitne zasługi i całokształt działalności dla województwa mazowieckiego paniom : Helenie Olkuckiej i Paulinie Petrykat-Żmijewskiej. W imieniu Marszałka województwa pana Adama Struzika aktu tego dokonali pani Anna Brzezińska,  radna sejmiku mazowieckiego i pan Artur Pozorek, wicedyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. Rada i Zarząd Fundacji  gratulują obu wyróżnionym. Jesteśmy dumni, że jesteście i pracujecie z nami już 20 lat. Dziękujemy również panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi za pamięć o nas i wyróżnienia. Cieszy nas, że działalność na rzecz osób wykluczanych jest doceniana przez władze samorządowe.

W liście skierowanym do prezesa Fundacji pan Marszałek napisał ”Cechą każdego społeczeństwa jest różnorodność, a o jego kulturze i wysokim poziomie rozwoju cywilizacyjnego świadczą między innymi okazywany sobie wzajemnie szacunek, umiejętność prowadzenia międzypokoleniowego dialogu oraz wszechstronne wspieranie chorych , słabszych i cierpiących. Życzliwość i serce okazywane tym osobom są ważne i cenne, gdyż pozwalają im czuć, że nie są same ze swoimi troskami i mogą liczyć na drugiego człowieka” . Autor kontynuuje ”Cieszę się ,że przy tak miłej okazji mogę uhonorować Medalami Pamiątkowymi „Pro Masovia „ za wybitne zasługi panie Helenę Olkucką oraz Paulinę Petrykat -Żmijewską, które z oddaniem i powodzeniem działają dla dobra tej grupy społecznej.”

W sercu swojej działalności, pani Żmijewska uosabia pasję i oddanie, kreując i wdrażając program Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego, pełniąc role zarówno organizatora, koordynatora, jak i ambasadora. Jest architektem i duszą projektu, który obejmuje konkursy Małych Form Teatralnych i Medialnych. Przez ostatnie dekady, dzięki jej niesłabnącej energii i zaangażowaniu, zorganizowano liczne imprezy, które nie tylko uświetniły życie osób niepełnosprawnych, ale i wyeksponowały Legionowo oraz powiat legionowski jako region otwarty i przyjazny dla tej społeczności.

 

Pani Helena Olkucka jest filarem fundacji “Promień Słońca”, gdzie jako członek Rady, jej były wiceprezes wnosi nieoceniony wkład w rozwój i wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Nawiązując do przyznania Medalu “Pro Masovia” dla Pani Heleny Olkuckiej, za jej wybitne zasługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, warto podkreślić aspekty jej działalności, które uwydatniają jej wkład i pasję. Poza organizacją Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego oraz konkursów. Pani Olkucka wykazuje się niezwykłą inicjatywą w promowaniu włączenia społecznego poprzez edukację i sztukę, co stanowi bezcenny wkład w budowanie społeczeństwa otwartego i akceptującego różnorodność. Jej działania nie tylko wpływają na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, ale również edukują społeczeństwo, zmieniając percepcję na temat niepełnosprawności. Dodatkowo, angażując w swoje działania dzieci i młodzież szkolną, której jest współwłaścicielką, propaguje ideę integracji i akceptacji, kształtując młode umysły w duchu empatii i zrozumienia.

 

 

Dodaj komentarz