Powiat. O legionowskiej Gali Przeglądu Twórczości XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami-Gazeta Powiatowa

Gazeta Powiatowa

Powiat. O legionowskiej Gali Przeglądu Twórczości XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami

23 Maja 2023

Gala 5

 

27 kwietnia 2023 r. w sali widowiskowej legionowskiego Ratusza odbyła się Gala Przeglądu Twórczości XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego. Otwarcia Gali Twórczości dokonali wicestarosta powiatu legionowskiego pan Konrad Michalski oraz prezydent miasta Legionowa pan Roman Smogorzewski. Obaj mówcy zgodnie podkreślali znaczenie działalności artystycznej, aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnej wspólnoty. Uroczystość urozmaiciły występy Laureatów konkursu Małych Form Teatralnych i Medialnych oraz znanego zespołu Shandy&Eva.

Nagrody i wyróżnienia w konkursach XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego.

Gala Przeglądu Twórczości XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego składa się z trzech konkursów: literackiego „Nie jesteś sam”, plastycznego i Małych Form Teatralnych i Medialnych. W tym roku w konkursach wzięło udział ponad 200 uczestników. Celem konkursów jest szerzenie wiedzy o niepełnosprawnościach, osobach nimi dotkniętych, promowanie tych osób, ich aktywizacja. Przygotowanie najlepszych warunków do życia w społeczności lokalnej.

 

W konkursie literackim “Jesteśmy razem” pierwszą nagrodę ufundowaną przez wójta gminy Wieliszew pana Pawła Kownackiego jury pod przewodnictwem znanej poetki Anny Czachorowskiej przyznało pani Agnieszce Siemaszko-Gralicka za pracę “Serca rytm”, drugą nagrodę Katarzynie Ernest za pracę “Ala, szklane oko i złota rybka”, a trzecią nagrodę Julicie Tarczyńskiej za pracę “Barwy mojego życia”. Wyróżnienia otrzymali: Amelia Będzikowska za pracę “Jesteśmy razem”, Karolina Karpińska za pracę: “Niepełnosprawność to nie koniec świata”, Dominika Kwiatkowska za pracę “Wyjątkowy dzień”, Oliwia Radecka za pracę “Wypadek” , Kalina Sokołowska za pracę “Wyjątkowy przyjaciel” oraz Grzegorz Tananis za pracę “Razem dla Martynki”.

Jury konkursu plastycznego pod przewodnictwem Barbary Retmaniak  przyznało  pracowni plastycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej Św. Rity jedną   z nagród głównych ufundowaną przez prezydenta miasta Legionowa Romana Smogorzewskiego. Drugą z rąk prezydenta otrzymali uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych zgłoszeni do konkursu przez fundację „Promień Słońca” za mozaiki artystyczne. Trzecia nagroda przypadła pracowni plastycznej z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy OPS Legionowo. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych.
W konkursie Małych Form Teatralnych i Medialnych I miejsce w kategorii soliści młodzież powyżej 16 lat i dorośli zajęła Kamila Topczewska (PZSiPS w Legionowie), która wykonała utwór „Ramię w ramię” znany cover Viki Gabor. A Kacper Grochowski (SP1) w Legionowie) zdobył rewelacyjnym wykonaniem piosenki „Kropka” I miejsce w kategorii soliści do lat 16.  I miejsce w kategorii grupy taneczne- młodzież powyżej 16 lat i dorośli zajął zespół „Roztańczeni” (PZSiPS w Legionowie i zdobył tym samym nagrodę wójta gminy Jabłonna pana Jarosława Chodorskiego.  W kategorii grupy teatralne byli bezkonkurencyjni i zdobyli pierwsze miejsce „Wkręceni” grupa teatralna Legionowskiego Stowarzyszenie Amicus, która przedstawiła pełen humoru spektakl „Wykapany zięć”. Wyróżnienia w tym konkursie otrzymała Bogusława Zaręba-WTZ przy OPS- „Konik na Biegunach” i Paweł Łączkowski z WTZ przy OPS za wykonanie utworu Wolność”.
Pierwsze miejsce w kategorii materiały multimedialne otrzymał Ireneusz Błaszak za film „Radosna Pielgrzymka” też z Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus.  Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu plastycznego jest prezentacja ich prac na wystawie pokonkursowej w galerii Ratusz, a dla Laureatów konkursu Małych Form Teatralnych i Medialnych występy przed publicznością.

 

Nagrody i ich fundatorzy

Gala Przeglądu Twórczości XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego mogła zostać zrealizowana dzięki organizatorom konkursów jak i fundatorom nagród. A w tym roku Liczba ich wzrosła i przybyło cennych nagród o czym zaświadczają laureaci konkursów jak i wyróżnieni uczestnicy. Prowadzący Galę Andrzej Sobierajski w imieniu organizatorów skierował słowa wdzięczności-Dziękujemy bardzo władzom samorządowym powiatu, gmin za wsparcie i pomoc w organizacji Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Dziękujemy gościom, wszystkim uczestnikom konkursów. Dziękujemy wszystkim osobom, które solidaryzują się ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Dziękujemy naszym sponsorom. Panu Prezydentowi Romanowi Smogorzewskiemu, wójtowi gminy Jabłonna panu Jarosławowi Chodorskiemu, wójtowi gminy Wieliszew panu Pawłowi Kownackiemu, pani Małgorzacie Janinie Berwid, wydawnictwu Granna, Hurtowni Taniej Książki mc2 ze Skrzeszewa, departamentowi Kultury i Turystki urzędu Marszałkowskiego, fundacji „Promień Słońca” – dodał prowadzący Galę.

Organizatorzy konkursów, fundatorzy nagród zdają sobie sprawę, że nagrody rzeczowe są ważne, ale nie najważniejsze.  Ufundowanie nagród jest wyrazem solidarności. Poparciem działań osób z niepełnosprawnościami i motywowaniem ich do dalszego wytężonego terapeutycznego wysiłku.  Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w realizowaniu marzeń i pasji. To także okazja do integracji, wymiany doświadczeń i poznania fascynujących historii ludzi, którzy z determinacją przeciwstawiają się ograniczeniom wewnętrznym pochodzącym z człowieka jak i barierom zewnętrznym. Wkrótce, bo już 18 maja Paraolimpiada, 20 maja plener fotograficzny „Świat wokół nas” XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego.

artykuł pod linkiem:

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/o-legionowskiej-gali-przegladu-tworczosci-xii-dni-osob-niepelnosprawnosciami/

Dodaj komentarz