Przebieg Akcji AAC “To było coś! Pamiętne chwile z AAC” w Powiecie Legionowskim: Odkrywanie Nowych Sposobów Komunikacji

Działania podjęte przez Stowarzyszenie “Mówić bez Słów” – ISAAC Polska (tegoroczne hasło – październik międzynarodowym miesiącem AAC – “To było coś! Pamiętne chwile z AAC,”) przy wsparciu Fundacji “Promień Słońca” podczas XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego stanowią niezwykłe wydarzenie. To okazja, w której drzwi otwierają się na świat gestów, symboli obrazkowych, specjalistycznego sprzętu dla osób niemówiących oraz zaawansowanych programów komputerowych z syntezatorem mowy. Październik to miesiąc, w którym możemy zagłębić się w niewerbalne sposoby wyrażania myśli i uczuć.

Terapeuci AAC z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie poprowadzą serię warsztatów, które mają  na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół powiatu legionowskiego z różnymi formami komunikacji. Przedszkole nr. 10 im. Wandy Tomczyńskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr. 2 w Legionowie, Szkoła Podstawowa nr. 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu, Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickigo w Janówku oraz Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future w Legionowie – wszystkie te placówki biorą udział w tej wyjątkowej inicjatywie.

W czasie tych inspirujących warsztatów, młodzi ludzie mają okazję zgłębić tajniki różnych form komunikacji, wykorzystując gesty, symbole obrazkowe oraz zaawansowane technologie komputerowe. To jest wyjątkowa okazja, aby poznać różnorodne sposoby wyrażania myśli i uczuć poprzez niekonwencjonalne środki.

Inicjatywa ta rzuca nowe światło na znaczenie komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zaangażowaniu terapeutów AAC oraz wsparciu Fundacji “Promień Słońca,” dzieci i młodzież zyskują dostęp do narzędzi, które pozwalają im wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób, który wcześniej mógł wydawać się niemożliwy.

Warto podkreślić, że inicjatywy takie jak ta ukierunkowane na rozwijanie umiejętności komunikacji wśród osób z niepełnosprawnościami mają ogromne znaczenie. Dają one szansę na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym oraz wyrażanie siebie w świecie, który często wydaje się być nieprzystępny. To również wyraźnie pokazuje, że komunikacja to fundamentalne prawo każdej osoby, niezależnie od jej zdolności czy niepełnosprawności.

Wnioski płynące z tego wydarzenia są klarowne. Poprzez zrozumienie różnorodnych form komunikacji i wspieranie dostępu do nich, możemy otworzyć nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami. To również przypomina nam, jak ważne jest budowanie inkluzyjnego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na wyrażanie siebie i uczestniczenie w życiu społecznym. Czekamy na relacje z przebiegu warsztatów.

Projekt jest współfinansowany ze środków powiatu Legionowskiego i miasta Legionowa.

Koordynator projektu

mgr Justyna Socka

Dodaj komentarz