“To było coś! Pamiętne chwile z AAC”-Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC. XII dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego.

 W tym roku po raz kolejny  jest prowadzona akcja Październik  Międzynarodowym Miesiącem AAC.  To inspirujące wydarzenie jest realizowane przez społeczność międzynarodową  od 2007 roku.  To okazja do refleksji nad alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji oraz apel do społeczeństw, aby wspierały osoby mające trudności w komunikowaniu się.

Powiatowe obchody zainspirowane  przez Stowarzyszenie “Mówić bez Słów” – ISAAC Polska  , “To było coś! Pamiętne chwile z AAC” poprowadzą terapeuci AAC z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przy wsparciu Fundacji “Promień Słońca” w ramach XII Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego.

W trakcie warsztatów prowadzonych przez terapeutów AAC z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w  Legionowie, dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół powiatu legionowskiego poznają  z różne formy komunikacji. Będą tworzyć albumy aktywności, które pozwalają dopasowywać symbole do osób, przedmiotów i czynności. Poznają również tajniki systemu gestów Makaton oraz nowoczesne narzędzia ułatwiające komunikację.  Warsztaty prowadzone przez terapeutów z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych mają za zadanie zachęcić młodych ludzi do poszukiwań wiedzy i zdobywania umiejętności w komunikowaniu się pozawerbalnym. Te spotkania specjalistów AAC  mają przekonać uczestników, że warto zaangażować się w ten rodzaj komunikacji.

„”To było coś! Pamiętne chwile z AAC”- refleksja nad nowoczesnymi technologiami AAC.

Technologia Wspomagająca i Alternatywna Komunikacja (AAC) obejmuje różnorodne narzędzia i strategie przeznaczone do pomocy osobom z zaburzeniami komunikacji. Te zaburzenia mogą wynikać z różnych warunków, takich jak autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, udar, uraz mózgu lub inne zaburzenia rozwojowe lub nabyte, które wpływają na zdolność do mówienia i języka. Technologia AAC ma na celu dostarczenie osobom alternatywnego sposobu wyrażania siebie, gdy mówienie jest trudne lub niemożliwe. Urządzenia AAC mogą mieć różny stopień zaawansowania, od niskich do wysokich. Opcje niskich technologii obejmują tablice komunikacyjne z obrazkami lub symbolami, które użytkownicy mogą wskazywać, podczas gdy rozwiązania wysokich technologii obejmują specjalistyczne urządzenia elektroniczne, takie jak urządzenia generujące mowę (SGD) lub aplikacje na tabletach. Te urządzenia wysokich technologii często wykorzystują oprogramowanie do przekształcania tekstu na mowę, aby odczytywać napisane lub wybrane wiadomości. Symbole i ikony odgrywają kluczową rolę w technologii AAC. Służą one jako wizualne reprezentacje słów, zwrotów lub pojęć, ułatwiając użytkownikom wyrażanie swoich myśli i potrzeb. Powszechnie stosowanymi systemami symboli są System Wymiany Komunikatów Obrazkowych (PECS) i Boardmaker. Wiele urządzeń AAC wykorzystuje technologię przekształcania tekstu na mowę, która przekształca wprowadzony tekst w mowę słuchową. Użytkownicy mogą pisać lub wybierać wcześniej zaprogramowane wiadomości, a urządzenie generuje mowę. Ta funkcja jest szczególnie przydatna dla osób mających trudności z kontrolą motoryczną w produkcji dźwięków mowy. Technologia AAC jest bardzo elastyczna i może być  dostosowana do  unikalnych potrzeb każdego użytkownika. Opiekunowie i terapeuci mogą programować urządzenia z indywidualnym słownikiem, zwrotami i wiadomościami, które są istotne w codziennym życiu danej osoby. Osoby o zróżnicowanych umiejętnościach motorycznych mogą korzystać z różnych metod dostępu do urządzeń AAC. Metody te obejmują  ekrany dotykowe, systemy śledzenia wzroku, wskaźniki głowy, przełączniki lub inne technologie wspomagające, które dostosowane są do umiejętności i ograniczeń użytkownika. Technologia AAC jest najbardziej skuteczna, gdy jest integrowana z codzienną rutyną użytkownika. Obejmuje to korzystanie z systemów AAC w środowisku edukacyjnym, w domu i w interakcjach społecznych.  W miarę jak użytkownicy rosną i ich potrzeby się zmieniają, technologia AAC powinna być regularnie oceniana i aktualizowana, aby nadal spełniać ich wymagania komunikacyjne. Technologia AAC zrewolucjonizowała życie wielu osób z trudnościami komunikacyjnymi, umożliwiając im wyrażanie siebie, uczestniczenie w życiu społecznym, dostęp do edukacji i pełniejsze zaangażowanie się w życie społeczne. Jest to dziedzina, która ciągle ewoluuje wraz z postępem technologicznym, czyniąc komunikację bardziej dostępną i inkluzyjną dla wszystkich. Temat tegorocznych obchodów, “To było coś! Pamiętne chwile z AAC”, inspiruje nas do docenienia siły komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz do refleksji nad jej znaczeniem w życiu osób, które z niej korzystają. To miesiąc pełen zrozumienia, wsparcia i inspiracji.

Apel o Wspieranie Osób z Trudnościami Komunikacyjnymi przez cały rok.

Warto zaznaczyć, że nasze codzienne rozmowy i wymiana myśli zwykle opierają się na słowach i zdaniach, które wydają się oczywiste i niezauważalne. Jednak dla osób, które borykają się z trudnościami komunikacyjnymi, te pozornie proste gesty i słowa mogą stanowić wyzwanie.

Podczas październikowych obchodów skupiamy się na poszukiwaniu alternatywnych środków wyrażania się oraz przypominamy sobie, że wśród nas są ludzie , którzy chcą z nami się porozumiewać. To okazja do poznawania różnych narzędzi i technik za pomocą których mogą oni wyrażać   swoje myśli, uczucia i potrzeby. Nie jest to tylko kwestia ułatwiania komunikacji, ale i wyrażenie solidarności wobec tych ludzi.

Zachęcamy wszystkich, niezależnie od naszych indywidualnych zdolności komunikacyjnych, do uczczenia Miesiąca AAC poprzez zwiększenie świadomości na temat tych kwestii. Wspierajmy organizacje i inicjatywy, które promują komunikację alternatywną i wspomagającą, i uczmy się od siebie nawzajem.

Święto Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej jest czasem, w którym każdy z nas może stać się bardziej otwarty na różnorodność. To także czas, aby podziękować tym, którzy pracują na rzecz poprawy dostępu do komunikacji dla wszystkich.

Jerzy Jastrzębski

Dodaj komentarz