Medal Pro Masovia

XI Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego rozpoczęte

W dniu 7 kwietnia b.r. dokonano uroczystego otwarcia XI Dni Osób z niepełnosprawnościami miasta Legionowa i powiatu Legionowskiego. Nareszcie po dłuższej przerwie  Dni powróciły na scenę i salę widowiskową w Ratuszu. W ubiegłym roku gościła je  IŁ Capital Arena. Program otwarcia nawiązywał do jubileuszu 10-lecia projektu. W nim krótkie podsumowanie dorobku. Kapituła wręczyła order Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami.  A w imieniu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika wyróżnienia z okazji 10 rocznicy projektu wszystkim organizatorom wręczyli  Aleksander Kornatowski Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych Artur Świercz. Wspaniałe występy gwiazdy programu piosenkarza Tadeusza Woźniaka i jego syna Filipa oraz przesłuchania w konkursie Małych Form Medialnych I Teatralnych to następne ważne elementy całości.  Obchody zakończył przy pełnej widowni wieczorny pokaz filmu „Sonata” w kinie Helios  przygotowany przez PIK w Legionowie.  A wydarzeniu towarzyszył kiermasz Wielkanoc 2022 fundacji „Promień Słońca” i szkół partnerskich.

Order Pro Masovia dla fundacji „Promień Słońca” i jej podopiecznych

Fundacja „Promień Słońca” została wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego medalem Pro Masovia. Jest to najwyższe  wyróżnienie przyznawane przez Marszałka naszego województwa..

Konkretnie mówiąc fundacja od momentu jej założenia inicjuje, organizuje projekty na rzecz  osób z niepełnosprawnościami. Działa nie tylko na terenie powiatu legionowskiego, ale i szeroko poza nim. Jest inicjatorem organizatorem i koordynatorem Dni Osób z Niepełnosprawnościami miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego. Przygotowuje wiele projektów artystycznych, kulturalnych, sportowych. Motywuje swoich podopiecznych do aktywności  w wielu dziedzinach życia.  Plenery fotograficzne, warsztaty witrażu mozaiki, wyjazdy do kina, teatru to tylko niektóre z nich.

-Wielkie brawa. Gratulacje dla Rady, Zarządu oraz wolontariuszy, przyjaciół, a przede wszystkim dla podopiecznych fundacji “Promień Słońca”.-zwrócił się do zebranych prezes fundacji Jerzy Jastrzębski.-  Dziękujemy wszystkim naszym partnerom, podopiecznym i przyjaciołom za pomoc w realizowaniu naszej misji. Gratuluję Radzie fundacji „Promień Słońca” zaszczytnego wyróżnienia  orderu Pro Masovia. Dziękuję Marszałkowi województwa mazowieckiego. To wyróżnienie dedykuję naszym podopiecznym, uczestnikom naszych projektów, ich rodzinom. To Oni są bohaterami, którzy walczą każdego dnia z przeciwnościami losu. Znoszą trudy  życia. To im dziękuję, za to, że są z nami- powiedział prezes fundacji.

 

Otwarcie 7

 

Order „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” wręczony

Kapituła orderu „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” po raz kolejny uhonorowała mieszkańców powiatu szczególnie zasłużonych  w tej dziedzinie życia społecznego.

-Szanowni Państwo. -rozpoczęła wystąpienie Joanna Folwarska przewodnicząca Kapituły-Dzisiaj w imieniu wszystkich tu zgromadzonych pragnę podziękować wielkim ludziom, naszym Przyjaciołom, którym chcemy  powiedzieć dziękuję za to że jesteś, że wspierasz, pomagasz.  Dziękujemy za przyjaźń ich bliskim. Dziękujemy 22 kawalerom orderu, instytucjom. Ten wspaniały klub wspaniałych ludzi, przepełnionych empatią niech świadczy o naszej solidarności ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Niech ten order „ Przyjaciel Niepełnosprawnych” odzwierciedli nasze uczucie wdzięczności, będzie symbolem wiecznie trwającej przyjaźni i wynikającej z niej solidarności, poczucia braterstwa. Kawalerami orderu ‘Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami’ zostali Państwo Anna i Leszek Brzostek. Od osiemnastu lat pełnią funkcję rodziny zastępczej. Obecnie w ich domu mieszka jedenaścioro dzieci z czego pięcioro z niepełnosprawnościami. Wszystkim dzieciom oddali siebie. Dali im rodzinę i dom rodzinny. To co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju. Obdarzyli je miłością. Nikt nie zliczy ich poświęcenia, problemów z którymi borykają się każdego dnia.

Stąd też nie dziwi decyzja Kapituły. Należy się cieszyć,  że tacy cisi bohaterowie są wśród nas. Order otrzymał Pan Michał Kobrzyński. W laudacji czytamy „Pan Michał Kobrzyński jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w sprawy osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących województwo mazowieckie. W każdej sytuacji jako działacz samorządowy, dyrektor IL Capital  Arena Legionowo  wspomaga wszystkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Występuje z inicjatywami na rzecz tej grupy osób. Zwalcza wszelkie przejawy wykluczania społecznego. Bierze udział we wszystkich wydarzeniach związanych z tą grupą osób.

To wyjątkowe wyróżnienie trafiło w ręce prezesa fundacji „Promień Słońca” Pana Jerzego Jastrzębskiego „za postawę, zaangażowanie i działania uzmysławiające, że w naszym różnorodnym świecie jest miejsce dla każdego, zawsze warto pomagać, dawać szansę i wspierać bez względu na okoliczności. Jak sam powiedział „ Pomagam więc jestem-pomaganie ma sens, gdy wypływa z dobroci serca. Dobroć stanowi kwintesencję człowieczeństwa i najwyraźniej widać ją we wspieraniu innych.”

Na kiermaszu Fundacji

To dopiero początek projektu

Nadal trwa akcja Kwiecień Miesiącem Świadomości Autyzmu.  Tuż po świętach 28 kwietnia-rozstrzygnięcie konkursów i wręczanie nagród,6 maja 2022, godz. 9.00 – 14.00 – Ratusz Konferencja „Praca dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną”, 20 maja, Legionowska Paraolimpiada dzieci i młodzieży, 21 maja  Plener fotograficzny „Świat wokół nas”,2 czerwca 2022 Dzień w Muzeum Historycznym. Organizatorzy Fundacja „Promień Słońca”, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69,Zespół Szkolno-Przedszkolny Milenium w Legionowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, IŁ Capital Arena Legionowo, Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie, DPS Kombatant w Legionowie, Muzeum Historyczne w Legionowie, PCPR w Legionowie, Powiatowe Centrum Kultury w Legionowie

Koło Dzieci Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie, TV Dolny Śląsk  zapraszają.

Dodaj komentarz