Absolutorium dla Zarządu fundacji “Promień Słońca”

 

 

 

 

W dniu 12.05. 2022 zebranie członków Rady fundacji „Promień Słońca”. Prezes Zarządu Jerzy Jastrzębski po powitaniu złożył zebranym gratulacje z powodu uhonorowania Fundacji medalem Pro Masovia za wybitne zasługi dla tego województwa przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Prowadzący podkreślił, że medal należy do wszystkich aktywistów fundacji i jej podopiecznych.Następnie Rada Fundacji “Promień Słońca” przyjęła roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok obrotowy 2021 obejmujące  bilans, rachunek wyników oraz informacje dodatkowe  i udzieliła  absolutorium Zarządowi fundacji ”Promień Słońca” za rok 2021.  Sprawozdanie merytoryczne jest wypełnione opisami wielu działań fundacji podjętymi w ostatnim roku. Przypomnę tylko dwa takie wydarzenia. Fundacja wzięła udział w Projekcie “Prawiek-mikrokosmos” na podstawie powieści „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk  Podopieczni fundacji wzięli udział w cyklu 5 warsztatów artystycznych- ceramika, teatr. Celem stworzenie instalacji Prawieku w Legionowie. Uczestnicy wykonali makietę Prawieku. Zainstalowano kopułę. Uroczyste otwarcie instalacji Prawieku w Legionowie nastąpiło w dniu 11 grudnia 2021r.Fundacja zainicjowała projekt “Okruchy czasu”. W projekcie wzięło udział 5 naszych podopiecznych. Pierwszym zadaniem było wykonanie i montaż mozaiki na ścianie Urzędu Miasta Legionowo z okazji 70 rocznicy nadania praw miejskich miastu Legionowo (3 maja 1952 r.) Mozaikę wykonano w spójnej formie o wymiarach 2,7 m szerokości oraz1,5 m wysokości. Zawieszono na Ratuszu w Legionowie zgodnie z przeznaczeniem. Podjęto uchwały w sprawie zmian personalnych w Radzie Fundacji. Zebrani wysłuchali  informacji na temat aktualnych działań Zarządu i fundacji. Zebranych ucieszył fakt, że powstaje strona fundacji  https://fundacjapromienslonca.pl/ Nowa inicjatywa fundacji to projekt witrażu na 90 rocznicę Pierwszej Polskiej Wyprawy Polarnej- zorganizowanej Przez Alinę i Czesława  Centkiewiczów. W drugiej części spotkania gorąca dyskusja, do której zaproszono radną  panią Matyldę Durka-Wróbel, o dalszych działaniach fundacji, kierunkach jakie to działanie winno przybrać.  Dyskutowano o mieszkaniach chronionych, treningowych, opiece wytchnieniowej oraz o asystentach osób z niepełnosprawnościami.  W najbliższej przyszłości działania fundacji będą skoncentrowane na tych zagadnieniach. Ich rozwiązanie jest istotne nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale dla ich opiekunów, rodzin.

Dodaj komentarz