Kalendarz XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego

Przedstawiamy Państwu kalendarz wydarzeń XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.
Dni te  to święto osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu, izolacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że będą one okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego. Pragniemy, aby liczne pozytywne działania w tym zakresie zaprezentowały instytucje, stowarzyszenia i fundacje pracujące na co dzień na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do udziału w konkursach w ramach XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.
Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się w regulaminach – pliki do pobrania poniżej.

Konkurs literacki “Jesteśmy razem”
→  Regulamin konkursu literackiego
Konkurs plastyczny
→  Regulamin konkursu plastycznego
Konkurs form scenicznych i medialnych
→  Regulamin konkursu form scenicznych i medialnych
Karta zgłoszenia (dla wszystkich konkursów)
→  Karta zgłoszenia

Zgłaszanie kandydatur do orderu “Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”
→  Regulamin przeznawania orderu
→  Wiosek o przyznanie orderu

Kalendarz XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami Miasta Legionowo
i Powiatu Legionowskiego 2024

2 stycznia – 8 marca 2024
Zgłaszanie kandydatur do orderu “Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”

2 stycznia 2024
Ogłoszenie konkursów literackiego, plastycznego, form scenicznych i medialnych – publikacja regulaminów

4 – 19 marca 2024
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs form scenicznych i medialnych

2 – 21 marca 2024
Przyjmowanie prac konkursowych konkursu literackiego

3 – 12 kwietnia 2024
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs plastyczny

21 marca 2024
Obchody Światowego Dnia Wiedzy o Zespole Downa
9.45 – 10.40 – Marsz Kolorowej Skarpetki
11.00 – Uroczyste otwarcie XIII Dni Osób z Niepełnosprawnościami:
– wręczenie orderu “Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami”,
– eliminacje do konkursu form scenicznych i medialnych

1 – 30 kwietnia 2024
Kwiecień miesiącem wiedzy o autyzmie
– filmy, dyskusje, biegi na niebiesko, wydarzenia w całym powiecie
organizator: PIK Legionowo

26 kwietnia 2024, Ratusz Legionowo
godz.10.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów form scenicznych i medialnych, literackiego i plastycznego

26 kwietnia – 15 maja 2024, Galeria Sztuki Ratusz, Legionowo
Wystawa pokonkursowa

16 maja 2024, Stadion Miejski / Arena Legionowo
godz. 10.00 – Legionowska Paraolimpiada

18 maja 2024
godz. 10.00 – Plener fotograficzny dla uczestników XIII DOzN “Świat wokół nas”

5 czerwca 2024, Muzeum Legionowo
Dzień w Muzeum w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami

6 czerwca 2024, Szkoła Podstawowa w Łajskach
godz. 10.00 – seminarium – Co to znaczy być w spektrum autyzmu? – Edukacja, terapia, wchodzenie w świat ludzi dorosłych, samodzielność.

8 czerwca 2024, Park Zdrowia, ul. Sobieskiego/Chrobrego
godz. 15.00 – Plener malarski “Chodź pomaluj mój świat” – w ramach 44. Dni Legionowa

sierpień – wrzesień 2024
Warsztaty kulinarne Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

12 września 2024, DPS Kombatant Legionowo
Spotkania Senioralne w Kombatancie oraz poplenerowa wystawa fotografii “Świat wokół nas”

październik 2024
Październik Miesiącem Osób Niemówiących
Integracyjna akcja powiatowa AAC

15 listopada 2024, Galeria Sztuki Ratusz, Legionowo
godz. 11.00 – Otwarcie wystawy prac uczniów PZSiPS
wystawa otwarta od 15 do 30 listopada

Organizatorzy Dni Osób z Niepełnosprawnościami
Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego

Fundacja “Promień Słońca”
Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69
Zespół Szkolno-Przedszkolny Milenium w Legionowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie
Arena Legionowo
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie
DPS Kombatant w Legionowie
Muzeum Historyczne w Legionowie
Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
KZB Legionowo Sp. z o. o.
Patronaty Medialne Dni Osób z Niepełnoprawnościami:
LTV, Gazeta Miejscowa
Gazeta Powiatowa
TV Dolny Śląsk
Kurier Informator Powiatu Legionowskiego

Patronaty Honorowe Dni Osób z Niepełnoprawnościami:
Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski
Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki

oraz pod linkiem:

https://powiat-legionowski.pl/kultura/dni-osob-z-niepelnosprawnosciami/xiii-dni-osob-z-niepelnosprawnosciami-2024

https://www.moklegionowo.pl/zawartosc/don_2014.html

Dodaj komentarz